Drøvtyggere
13. november 2018

Hvordan påvirker tørken i 2018 kvægproduktionen?

Mange europæiske lande oplevede usædvanligt høje temperaturer og tørke i 2018. De nordiske lande var…
Read More