DSM sætter i 2016 ekstra fokus på anvendelsen af vitaminer. Udover DSM’s nye vitaminanbefalinger (13. udgave) kommer DSM Nordic med ’Vitaminskolen’.

Vitaminer udgør en lille del af foderet, men har enorm betydning for den animalske produktion. På vitaminskolen ser vi blandt andet på, hvordan vitaminer produceres, naturlige kontra syntetiske vitaminer i relation til biotilgængelighed, hvordan vitaminerne beskyttes samt seneste nye resultater på, hvad indholdet bør være i foder til henholdsvis grise, fjerkræ og drøvtyggere.

Tilmeld dig for at læse resten af artiklen.