Efter en ansøgningsproces på knapt fire år kan DSM Nutritional Products og Novozy- mes nu med stolthed præsentere en europæisk innovation. Foderenzymet RONO- ZYME® Rumistar™, det eneste enzym udviklet til kvæg, blev den 15. januar 2015 officielt godkendt på markedet.

RONOZYME® Rumistar™ er et varmestabilt rent α-amylaseenzym produceret af Bacillus licheniformis og har derfor størst effekt i rationer med et højt majsindhold. Aktiviteten måles i KNU, og produktet er formuleret i både tør og flydende form.

I vommen optimerer enzymet stivelsesnedbrydningen ved at frigøre mere energi til vommikroberne, der nedbryder NDF og samtidig giver et højere propionsyreniveau. Dog uden risiko for en vomacidose, som man kan se ved brug af andre hurtigt omsættelige energikilder.

Ved brug af produktet i de første 100 dage af laktation ses der en konsistent og større mælkeydelse på 1,5-3,5 kg mere mælk/ko/dag gennem hele laktationsperioden samt en bedre kropskondition. Om RONOZYME® Rumistar™ også er egnet til de nordiske rationer skal nu vurderes.

Fordelene ved ronozyme® rumistar™

  • Hurtigere fiber- og cellevægsnedbrydning
  • Afbalanceret protein- og energiomsætning
  • Højere mikrobiel proteinproduktion
  • Højere produktionsniveau som følge af højere fodereffektivitet.
Tilmeld dig for at læse resten af artiklen.

Læg en kommentar