Protein er et essentielt næringsstof i slagtekyllingers foder, men det er også en velkendt kilde til komplikationer for slagtekyllingeproducenten. Fordøjeligheden af proteinkilder varierer meget, og de mest fordøjelige kilder er generelt de dyreste.  Nutritionister er derfor af økonomiske årsager nødt til at bruge de mindre fordøjelige proteinkilder.
Tilmeld dig for at læse resten af artiklen.