At vælge mellem syreprodukter til foder skal være en bevidst afvejning af kostprisen og realistiske forventninger til produktets effekt. Sidstnævnte er meget dosisafhængig, men ofte er netop valget af dosis begrænset af lovgivning eller grisens foderoptagelse.
Tilmeld dig for at læse resten af artiklen.